PSOUU Suwałki

Budynek w Brodzie Nowym - OREW

Budynek OREW w Brodzie Nowym
1 września 2009 r uroczyście otwarto Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczy w Brodzie Nowym.
WIĘCEJ INFORMACJI

Prosimy o pomoc w postaci przekazania 1% podatku na remont budynku który będzie przeznaczony na terapię i rehabilitację niepełnosprawnym osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, schorzeniami psychicznymi i innymi schorzeniami.
NUMER KRS 0000367058

Aktualności
I Komunia Święta I Komunia Święta
Dodano dnia:  2016-05-29

Dnia 28.05.2016 miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu naszych Wychowanków: I Kominia Święta Mariusza, Patryka, Wiktora i Jakuba.
Więcej informacji »»
Nabór Beneficjentów
Dodano dnia:  2016-05-23

Polskie Sowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Suwałkach ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn. "Z naturą za pan brat" finansowanego przez ROPS w Białymstoku w okresie 24.V-30.10.2016.
Więcej informacji »»
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu
Dodano dnia:  2016-05-11

Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Suwałkach zgodnie z art. 25 & 1 Statutu oraz & 8 Regulaminu Koła zwołuje na dzień 30.05.2016 godz. 13:00 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków.

Więcej informacji »»
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2016 Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2016
Dodano dnia:  2016-05-05

Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie

możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe,

komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Więcej informacji »»
Nabór Beneficjentów
Dodano dnia:  2016-05-01

Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Suwałkach ogłasza nabór beneficjentów do projektów.
Więcej informacji »»

Być pełnosprawnym to dar, który każdemu z nas o każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i chłonkom ich rodzin w jak najbardziej naturalny sposób włączyć się w nasze życie
Przekaż 1% podatku


MisjaNasza misja

Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie
Wspieranie rodzin aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym

Nasze cele

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin

©2007-2015 PSOUU Koło w Suwałkach
INFORMACJE

   Created by KANET.EU